دانلود سریال Dynasty با زیرنویس فارسی

6.2

دانلود سریال Dynasty با لینک مستقیم

دانلود رایگان سریال دودمان فصل پنجم

قسمت 22 فصل 5 اضافه شد

دانلود سریال Dynasty

دانلود سریال Dynasty

مشخصات سریال

منتشر کننده : یوز دی ال

نام سریال : دودمان – Dynasty

ژانر :  درام

شبکه پخش کننده : CW

سال های انتشار :  2017

محصول کشور : آمریکا

امتیاز سریال : 6.2/10

اطلاعات بیشتر : IMDB

کارگردان : Sallie Patrick, Stephanie Savage, Josh Schwartz

بازیگران : Sam Adegoke, Alan Dale, Elizabeth Gillies, Nathalie Kelley, James MackayJordan Cox

خـلـاصــــه داسـتـان

سریال درباره دو تا از ثروتمندترین خانواده های آمریکا به نام کرینگتون و کالبی است که برای کنترل ثروت و فرزندانشان با یکدیگر عداوت می ورزند. سریال سمت تاریک تر ثروت را به نمایش می گذارد و به بیننده ها نگاهی اجمالی به درون جهان فاسد ساخته شده در معاملات پشت پرده، خیانت و در برخی موارد، قتل را ارائه می دهد…شما می توانید این سریال را با لینک مستقیم از یوز دی الدانلود کنید.««فصل پنجم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 10: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 11: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 12: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 13: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 14: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 15: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 16: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 17: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 18: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 19: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 20: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 21: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 22: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل چهارم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 10: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 11: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 12: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 13: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 14: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 15: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 16: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 کیفیت 480p |

دانلود قسمت 17: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 18: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 19: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 20: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 21: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 22: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل سوم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 10: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 11: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 12: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 13: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 14: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 15: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 کیفیت 480p |

دانلود قسمت 16: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 17: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p |

دانلود قسمت 18: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 19: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

دانلود قسمت 20: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل دوم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 02: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 03: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 04: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 05: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 06: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 07: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 08: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 09: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 10: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 11: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 12: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 13: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 14: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 15: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 16: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 17: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 18: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 19: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 20: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 21: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 22: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

جستجو زیرنویس


««فصل اول»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 02: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 03: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 04: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 05: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 06: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 07: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 08: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 09: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 10: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 11: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 12: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 13: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 14: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 15: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 16: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 17: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 18: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 19: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 20: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

دانلود قسمت 21: | کیفیت 720pکیفیت 720p x265 کیفیت 480p

دانلود قسمت 22: | کیفیت 720p | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p

 

جستجو زیرنویس 


اشتراک گزاری مطالب

مطالب مشابه

9 نظر ارسال شده
دل آرا گفت:

سلام ممنونم از سایت عالیتون.لطفا زیرنویس های سریال رو کامل بذارید چون واقعا بیننده داره این سریال.خیلی وقته منتظر زیرنویسم ولی فقط تا فصل اول و قسمت یازدهمش داره.ممنونم میشم اگر کاری کنید

admin گفت:

ما هم پیگیر زیرویس هستیم ک اومد بلافاصله قرار بدیم

Shiva گفت:

سلام چرا از قسمت یازده به بعد هیچ جا زیرنویس فیلم پیدا نمیشه؟

admin گفت:

حتما مترجما انجام ندادن

Maryam گفت:

سلام
ممنون از سایت خوبتون
چرا زیرنویس فیلم از قسمت یازده به بعد وجود نداره

Mahtab گفت:

ببخشید قسمت اول فصل چهار رو کی قرار میدید؟

admin گفت:

قرار گرفت

Donya گفت:

سلام خیلییی ممنونم از سایت خوبتون.
تنها سایتی هستین که فصل چهارم این سریال دوس داشتنی رو بطور کامل و با کیفیت خوب قرار دادین.
موفق باشید

admin گفت:

ممنون از همراهی شما