دانلود سریال 1-1-9

7.5

دانلود سریال 1-1-9 با لینک مستقیم و رایگان

دانلود فصل ششم سریال 1-1-9 با کیفیت عالی

قسمت 9 فصل 6 قرار گرفت

دانلود سریال 1-1-9

دانلود سریال 1-1-9

مشخصات سریال

منتشر کننده : یوز دی ال

نام سریال : 1-1-9

ژانر : درام

شبکه پخش کننده : FOX

سال های انتشار :  2018

محصول کشور : آمریکا

امتیاز سریال : 7.5/10

اطلاعات بیشتر : IMDB

کارگردان :  Brad Falchuk, Ryan Murphy

بازیگران :  Angela Bassett, Connie Britton, Kenneth Choi

خـلـاصــــه داسـتـان

داستان سریال درباره تجربیات پر فشار ماموران پلیس، آتش نشانان و امدادگران در شرایط سخت ، دلهره آور و تکان دهنده است…شما میتوانید این سریال را با لینک مستقیم از یوز دی ال دانلود کنید.


تریلر سریال 1-1-9



««فصل ششم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل پنجم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 10: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 11: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 12: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 13: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 14: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 15: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 16: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 17: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 18: | کیفیت 1080p x265 | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل چهارم»»

دانلود قسمت 01: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 10: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 11: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 12: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 13: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 14: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل سوم»»

دانلود قسمت 01: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 10: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 11: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 12: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 13: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 14: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 15: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 16: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 17: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 18: | کیفیت 1080px265 | کیفیت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

جستجو زیرنویس

««فصل دوم»»

دانلود قسمت 01: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 10: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 11: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 12: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 13: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 14: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 15: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 16: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 17: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 18: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

 

جستجو زیرنویس


««فصل اول»»

دانلود قسمت 01: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 02: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 03: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 04: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 05: کیفیت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 06: کیفیت 720p| کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 07: کيفيت 720pکيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

دانلود قسمت 08: کيفيت 720pکيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 09: کيفيت 720p | کيفيت 720p x265 کيفيت 480p |

دانلود قسمت 10: کيفيت 720p | کيفيت 720p x265 | کيفيت 480p |

 

جستجو زیرنویس 


 

اشتراک گزاری مطالب

مطالب مشابه

43 نظر ارسال شده
جعفر گفت:

سلام. با تشکر از زحمات شما. لطف کنید و لینک های 1080p را درست کنید. خیلی وقت است که منتظر هستیم. چون درست نشد، پیغام گذاشتم. تشکر.

Zahb گفت:

سلام میخواستم بدونم کی لینک های قسمت 6 رو توی سایت قرار میدین

admin گفت:

قرار گرفت با عرض معذرت بابت تاخیر

امیرحسین گفت:

سلام هیچ زیرنویسی رو پیدا نمیکنه برای فصل ۴

نفیسه گفت:

ممنون بابت آپدیت بودن
به نظر من سریال قشنگیه به دیدنش می ارزه

Fati گفت:

سلام. لینک های قسمت 4 تا 10 فصل 3 با کیفیت 480 خراب هستن

admin گفت:

متاسفانه سروری که این قسمتها در آن قرار داشته فیلتر شده است

Ghazaleh گفت:

سلام…..ممنون که انقدر قسمت های جدید رو زود میزارید♡

Zahb گفت:

سلام با تشکر از سایت خوبتون میخواستم بدونم قسمت جدید رو کی میذارید روی سایت ؟

admin گفت:

قرار گرفت
ممنون از همراهی شما

Sama گفت:

سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون
زیرنویس قسمتای ۱۰تا۱۴ فصل ۴ و زیرنویس قسمت ۱ فصل ۵ نمیزارید؟

سعید گفت:

سلام چرا زیرنویس 4 قسمت اخر فصل 4 نیست؟

مینو گفت:

سلام زیر نویس ۴ قسمت آخر از فصل ۴ و فصل ۵ کی میاد؟؟؟؟؟ اگه قراره دیگه زیرنویس نداشته باشن چرا قسمت جدید میذارید؟؟؟؟؟🤔

admin گفت:

برسی میشود

S گفت:

سلام کی زیر نویس ۱۰ به بعد میاد ؟

بتول گفت:

سلام خسته نباشید زیرنویس از قسمت 11 به بعد رو نمیزازین خیلی وقت لینک قسمتهای 11 به بعد رو گذاشتین ولی زیرنویس نداره چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mae گفت:

خب خیلیا بدون زیرنویس میبینن 😐 ببینین میتونین کاری کنین دیگه آپلود نشه کلا :|||

Taenia گفت:

سلام ببخشید این سریال چند شنبه ها آپلود میشه؟

admin گفت:

قسمت 11 دوشنبه اول فروردین 1401 پخش میشود

Fatemeh گفت:

سلام فصل جدید اومده نمیذارید شما؟

admin گفت:

قسمت جدید فردا پخش می شود

sina گفت:

این فصل سریال خیلی بهتر شده، محشره…ممنون از اینکه بروز هستین، همینطوری ادامه بدین

admin گفت:

ممنون از همراهی شما

Pari گفت:

سلام وقتتون‌بخیر، فصل های اول سریال لینک هاشون خرابه ممنون‌میشم بررسی کنید ❤️

admin گفت:

بدلیل خرابی یکی از سرورامون فصل 1 و 2 این سریال از دسترس خارجه

Zahb گفت:

با سلام با تشکر از سایت خوبتون میخواستم بدونم که قسمت اول فصل جدید این سریال رو کی روی سایت قرار میدید.

admin گفت:

فصل جدید دوشنبه 4 مهرماه منتشر میشود

Nazanin گفت:

فصل ششم قسمت یک رو نمیذارید

admin گفت:

هفته آینده

M.S گفت:

سلام خسته نباشید
دیشب قسمت اول فصل ششم منتشر شده
شما کی قرار میدید؟
با تشکر

admin گفت:

هنوز لینکی به دست ما نرسیده

shiva گفت:

سلام خسته نباشید فکر کنم قسمت 1 فصل جدید اومده، چون بعضی سایت ها گذاشتند. چون همیشه سایت شما با زیرنویس انگلیسی سریع اپدیت میکرد، تعجب کردم هنوز اینحا اپدیت نشده.

admin گفت:

ما لینکامون رو از منابع معتبر میگیریم هنوز لینکی بدست ما نرسیده است

Taenia گفت:

ببخشید این سریال همیشه دوشنبه ها اپدیت میشه؟

admin گفت:

روزهای سه شنبه قرار می گیرد

Queen گفت:

سلام خسته نباشید لینک قسمت های اول دوم و سوم از فصل پنجم خرابه دانلود نمیشه ممنون میشم بررسی کنید

admin گفت:

چک شد از طرف ما مشکلی نیست از فیلترشکن استفاده نکنید

Nazanin گفت:

خیلی ممنون از شما به خاطر مرتب گذاشتن این سریال عالی واقعا سایتتون بهترینه خسته نباشید

admin گفت:

ممنون از همراهی شما

mary گفت:

سلام لینک های فصل اول تا سوم کار نمیکنه … امکان داره درستش کنید

admin گفت:

متاسفانه بخاطر سوختن یکی از سرورامون امکان بازیابی این لینکها نیست

mohsen گفت:

سلام خسته نباشید
فیلم ها و سریال هایی که توی سایتتون قرار میدید سانسور شده است؟

admin گفت:

نسخه های زیرنویس چسبیده و دوبله (جلوی لینک قید شده) بازبینی شده و بقیه اصلی هستند